Se video med Arla
Se produktbilleder

Bægerdispenser med buffer

Til Arla Foods Kruså

Arla fik leveret et anlæg til ekstern tilfødning af bægre og siér, som er integreret med eksisterende anlæg, der fylder salatost i bægrene. Dispensermaskinen har en kapacitet på 130 komplette bægre i minuttet.


Udfordringen

Arla ønskede at udskifte den eksisterende maskine med en ny bægerdispensermaskine, som havde en langt større kapacitet, der skulle sikre lang tid mellem opfyldninger. Desuden er området med tilfødning af bægre opstillet i et lager, så det nye anlæg skulle leve op til Arla’s hygiejnekrav.


Løsningen

Arla fik leveret et komplet anlæg med to bufferenheder, der samler bægre og si til et færdigt bæger, som transporteres via et 4-sporet conveyor og gennem et sving til det eksisterende anlæg, der fylder salatost i bægre.

Anlægget er fordelt i to rum – et lager og et højhygiejnisk område hvor osten tilsættes. Dispenserdelen, hvor bægrene samles og transporteres videre, befinder sig i lagerrummet. For at overholde Arla’s hygiejnekrav, er hele denne del forsynet med en overtrykssystem, der holder støv ude af bægrene.

Maskinen har en høj kapacitet og kan rumme ca. 5000 stk. bægre pr maskine. I bufferen indsættes hele stakke af bægre på den ene side og hele stakke si på den anden side.

Fra de to dispenserenheder bliver de komplette bægre fordelt ud på fire spor og transporteres gennem et sving over til taktbåndet, som fylder fire bægre hvert 2. sekund – ca. 130 bægre pr. minut pr. maskine.

Hvis én af dispenserenheder ikke producerer, kan fordeleren fordele fra én maskine ud til alle fire spor.


Specifikationer

  • Antal bufferbaner: 1 til 4 baner
  • Antal bægre: 130 komplette bægre i minuttet
  • Længde for bufferbaner: op til 5000mm
  • Højde for stak af bægre eller bakker: op til 500mm
  • Udenfor hygiejnezone: leveres med luftstabil afskærmning, der sikrer overtryk
  • Mulighed for at køre med bægre med eller uden si


Vi du høre mere om, hvordan du kan automatisere din produktion

Så skriv til kontakt@egatec.dk