Se produktbilleder

Multipakkeanlæg

Til Mac Baren Tobacco Company

Mac Baren Tobacco Company fik konstrueret og leveret et komplet pakkeanlæg, der erstattede denne manuelle håndtering i pakkelinjen. Pakkeanlægget pakker displaykartoner i papkasser med forskellige emballagestørrelser, inden den palleterer i varierende palleteringsmønstre.


»Det en driftsmæssigt og økonomisk gevinst med et moderne og fleksibelt anlæg.«

Vi har fået en betydelig ergonomisk besparelse ved det nye anlæg, som erstatter tidligere tungt og manuelt arbejde med automatiske processer. Derudover er det en driftsmæssigt og økonomisk gevinst med et moderne og fleksibelt anlæg. Carsten fra Egatec, som konstruerede anlægget, har en stor del af æren for den tilfredshed vi har omkring projektet og anlægget.

Thorbjørn Nielsen, teknisk chef

kunde-MacBaren-Tobacco

Udfordringen

Mac Baren Tobacco Company i Svendborg ønskede at automatisere hele pakkeprocessen, fordi medarbejderne led under tungt arbejde i forbindelse med den manuelle håndtering i pakkelinjen.


Løsningen

Løsningen blev et komplet pakkeanlæg, som pakker displaykartoner i papkasser med forskellige emballagestørrelser og efterfølgende palleterer i varierende palleteringsmønstre.

Løsningen blev lavet med et kompliceret mekanisk gribehoved styret af servomotorer og tilføjede traversvogne. Traversvognene finder automatisk den ønskede palle, der skal palleteres på, og sætter den af på den rigtige afhentningsplads ud for de tre pakkelinjer.

Gribehovedet håndterer store variationer i emballagestørrelse, når det nedsænker displaykartoner af både små og store størrelser i forsendelseskasser. Anlægget palleterer i flere varierende mønstre på flere forskellige pallestørrelser og betjener tre afhentningspladser samtidig.


Specifikationer

Opgaven blev løst med følgende komponenter:

  • Pakkeanlæg med palleteringsportal
  • Servostyret gribehoved (til håndtering af forskellige emballagetyper og størrelser)
  • Større anlæg med flere processer
  • Formatindstilling og orientering af kasser på transportbånd


Vi du høre mere om, hvordan du kan automatisere din produktion

Så skriv til kontakt@egatec.dk